Αναστηλωτικές στερεωτικές εργασίες σε λιθόκτιστες κατασκευές και μνημεία

Οι ειδικές αναστηλωτικές εργασίες που αποτελούν αποκατάσταση μνημείων, ενισχύσεις και επισκευές παλαιών διατηρητέων κτιρίων όπως Μοναστήρια, λιθόκτιστες κατασκευές και μνημεία.

Οι αναστηλωτικές εργασίες με την πολυετή εμπειρία και σημαντικά έργα της Brand Works με τεχνικές λύσεις τόσο στη μελέτη όσο και στην κατασκευή με σκοπό να διατηρηθούνε και αναδειχθούν τα αυθεντικά στοιχεία, ο χαρακτήρας του μνημείου στην προβολή αλλά στην θεμελίωση τους.

Έργα που ίσως σας ενδιαφέρουν

Ενισχύσεις κτιρίων

Ενισχύσεις κτιρίων

Οι ενισχύσεις κτιρίων που αποτελεί μια σημαντικοί εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί την εμπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει η Brand Works μέσα από και ειδικότερα εκτελούμε τις παρακάτω εργασίες...

Διαβάστε περισσότερα →

Γεωτεχνικά έργα

Γεωτεχνικά Έργα

Το έμπειρο προσωπικό καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός καθιστούν την εταιρία στην Ηγετική θέση στους παρακάτω τομείς γεωτεχνικών έργων όπως: Ειδικές θεμελιώσεις, υποθεμελιώσεις και γεωκατασκευών, οι ενισχύσεις θεμελίων, η έμπηξη πασσάλων...

Διαβάστε περισσότερα →

Έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές

Έργα προστασίας περιβάλλοντος και αποκαταστάσεις βλαβών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές...

Διαβάστε περισσότερα →

Έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές

Αντιμετώπιση κατολισθήσεων

Η αντιμετώπιση κατολισθήσεων αποτελεί τομέα εργασιών της εταιρείας Brand Works για παράδειγμα η κατολίσθηση σε πλαγιές δίπλα σε δρόμους που είναι επικίνδυνη για τα διερχόμενα οχήματα...

Διαβάστε περισσότερα →

Αντιμετώπιση κατολισθήσεων