Έργα προστασίας περιβάλλοντος και αποκαταστάσεις βλαβών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές

Τα έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις, υποχώρηση εδάφους δρόμων κ.α. αποτελούν εξειδίκευση της εταιρείας Brand Works και μπορούν να αντιμετωπιστούν έγκαιρα με την σωστή μελέτη των έργων προστασίας περιβάλλοντος όπως ενισχύσεις του εδάφους με συρματοκιβώτια για εφαρμογές όπως: ενίσχυση εδάφους προληπτικά για την περίπτωση διάβρωσης, ενίσχυση πλαγιών, συγκράτηση εδάφους, επενδύσεις πρανών ποταμών, καναλιών, χειμάρρων, ανάπλαση ροής καναλιών και ποταμών, ενίσχυση υδατοφραγμάτων, καναλιών και προκυμαιών, συγκράτηση αναχωμάτων.

Έργα που ίσως σας ενδιαφέρουν

Ενισχύσεις κτιρίων

Ενισχύσεις κτιρίων

Οι ενισχύσεις κτιρίων που αποτελεί μια σημαντικοί εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί την εμπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει η Brand Works μέσα από και ειδικότερα εκτελούμε τις παρακάτω εργασίες...

Διαβάστε περισσότερα →

Γεωτεχνικά έργα

Γεωτεχνικά Έργα

Το έμπειρο προσωπικό καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός καθιστούν την εταιρία στην Ηγετική θέση στους παρακάτω τομείς γεωτεχνικών έργων όπως: Ειδικές θεμελιώσεις, υποθεμελιώσεις και γεωκατασκευών, οι ενισχύσεις θεμελίων, η έμπηξη πασσάλων...

Διαβάστε περισσότερα →

Έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές

Έργα προστασίας περιβάλλοντος και αποκαταστάσεις βλαβών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές...

Διαβάστε περισσότερα →

Έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές

Αντιμετώπιση κατολισθήσεων

Η αντιμετώπιση κατολισθήσεων αποτελεί τομέα εργασιών της εταιρείας Brand Works για παράδειγμα η κατολίσθηση σε πλαγιές δίπλα σε δρόμους που είναι επικίνδυνη για τα διερχόμενα οχήματα...

Διαβάστε περισσότερα →

Αντιμετώπιση κατολισθήσεων