Γεωτεχνικά Έργα

Η Brand Works δραστηριοποιείτε στον τομέα των γεωτεχνικών έργων και μέσα από την μακρόχρονη πορεία των 30 ετών μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε τύπου γεωτεχνικό έργω όπως: ειδικές θεμελιώσεις, υπό-θεμελιώσεις γεωκατασκευών, οι ενισχύσεις θεμελίων, η έμπηξη πασσάλων, κάθε είδους αγκυρώσεις και ηλώσεις, οι αποστραγγίσεις και στεγανοποιήσεις, οι αντιστηρίξεις μετώπων, οι βαθιές εκσκαφές, οι βελτιώσεις και ενισχύσεις εδαφών, οι ειδικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών, ο έλεγχος υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, η εκπόνηση υπογείων έργων, η αντιμετώπιση κατολισθήσεων, η περιβαλλοντική γεωτεχνολογία κ.α

Έργα που ίσως σας ενδιαφέρουν

Ενισχύσεις κτιρίων

Ενισχύσεις κτιρίων

Οι ενισχύσεις κτιρίων που αποτελεί μια σημαντικοί εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί την εμπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει η Brand Works μέσα από και ειδικότερα εκτελούμε τις παρακάτω εργασίες...

Διαβάστε περισσότερα →

Γεωτεχνικά έργα

Γεωτεχνικά Έργα

Το έμπειρο προσωπικό καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός καθιστούν την εταιρία στην Ηγετική θέση στους παρακάτω τομείς γεωτεχνικών έργων όπως: Ειδικές θεμελιώσεις, υποθεμελιώσεις και γεωκατασκευών, οι ενισχύσεις θεμελίων, η έμπηξη πασσάλων...

Διαβάστε περισσότερα →

Έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές

Έργα προστασίας περιβάλλοντος και αποκαταστάσεις βλαβών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές...

Διαβάστε περισσότερα →

Έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές

Αντιμετώπιση κατολισθήσεων

Η αντιμετώπιση κατολισθήσεων αποτελεί τομέα εργασιών της εταιρείας Brand Works για παράδειγμα η κατολίσθηση σε πλαγιές δίπλα σε δρόμους που είναι επικίνδυνη για τα διερχόμενα οχήματα...

Διαβάστε περισσότερα →

Αντιμετώπιση κατολισθήσεων