Ενισχύσεις κτιρίων

Οι ενισχύσεις κτιρίων & Αντισεισμική Προστασία που αποτελεί μια σημαντικοί εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί την εμπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει η Brand Works μέσα από την πολυετή εμπειρία μας και ειδικότερα εκτελούμε τις παρακάτω εργασίες:

Εκτοξευμένο σκυρόδεμα (gunite), τσιμεντενέσεις κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, ρητινενέσεις για πλήρωση ρωγμών, εφαρμογή ανθρακονημάτων σε στοιχεία φέροντας οργανισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα, τοποθέτηση ελκυστήρων και προεντάσεων σε λιθοδομές, αρμολογήματα με ειδικά κονιάματα υδροαμμοβολές και οποιαδήποτε άλλη τεχνική εργασία απαιτείται για τις ανάγκες του κτηρίου.

Έργα που ίσως σας ενδιαφέρουν

Ενισχύσεις κτιρίων

Ενισχύσεις κτιρίων

Οι ενισχύσεις κτιρίων που αποτελεί μια σημαντικοί εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί την εμπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει η Brand Works μέσα από και ειδικότερα εκτελούμε τις παρακάτω εργασίες...

Διαβάστε περισσότερα →

Γεωτεχνικά έργα

Γεωτεχνικά Έργα

Το έμπειρο προσωπικό καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός καθιστούν την εταιρία στην Ηγετική θέση στους παρακάτω τομείς γεωτεχνικών έργων όπως: Ειδικές θεμελιώσεις, υποθεμελιώσεις και γεωκατασκευών, οι ενισχύσεις θεμελίων, η έμπηξη πασσάλων...

Διαβάστε περισσότερα →

Έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές

Έργα προστασίας περιβάλλοντος και αποκαταστάσεις βλαβών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές...

Διαβάστε περισσότερα →

Έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές

Αντιμετώπιση κατολισθήσεων

Η αντιμετώπιση κατολισθήσεων αποτελεί τομέα εργασιών της εταιρείας Brand Works για παράδειγμα η κατολίσθηση σε πλαγιές δίπλα σε δρόμους που είναι επικίνδυνη για τα διερχόμενα οχήματα...

Διαβάστε περισσότερα →

Αντιμετώπιση κατολισθήσεων