Λιμενικά Έργα (Onshore)

Η Brand Works εξειδικεύεται στην κατασκευή λιμενικών έργων στην και επίβλεψη τους συνεχίζοντας την μακρόχρονη πορεία της κατασκευάζοντας λιμενικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας που είναι: Σχεδιασμός και μελέτες ανάπτυξης Γεωτεχνικών ερευνών, Μαρίνες μικρών σκαφών, Επιβατικοί και εμπορικοί λιμένες, Πλωτές κατασκευές, Αλιευτικά καταφύγια, Υποθαλάσσιοι αγωγοί, Θαλάσσιες εγκαταστάσεις Ιχθυοτροφείων, Ναυπηγεία και εγκαταστάσεις επισκευής σκαφών κ.α.

Έργα που ίσως σας ενδιαφέρουν

Ενισχύσεις κτιρίων

Ενισχύσεις κτιρίων

Οι ενισχύσεις κτιρίων που αποτελεί μια σημαντικοί εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί την εμπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει η Brand Works μέσα από και ειδικότερα εκτελούμε τις παρακάτω εργασίες...

Διαβάστε περισσότερα →

Γεωτεχνικά έργα

Γεωτεχνικά Έργα

Το έμπειρο προσωπικό καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός καθιστούν την εταιρία στην Ηγετική θέση στους παρακάτω τομείς γεωτεχνικών έργων όπως: Ειδικές θεμελιώσεις, υποθεμελιώσεις και γεωκατασκευών, οι ενισχύσεις θεμελίων, η έμπηξη πασσάλων...

Διαβάστε περισσότερα →

Έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές

Έργα προστασίας περιβάλλοντος και αποκαταστάσεις βλαβών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές...

Διαβάστε περισσότερα →

Έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές

Αντιμετώπιση κατολισθήσεων

Η αντιμετώπιση κατολισθήσεων αποτελεί τομέα εργασιών της εταιρείας Brand Works για παράδειγμα η κατολίσθηση σε πλαγιές δίπλα σε δρόμους που είναι επικίνδυνη για τα διερχόμενα οχήματα...

Διαβάστε περισσότερα →

Αντιμετώπιση κατολισθήσεων